Tài khoản 1: Ngân hàng Vietcombank

Số tài khoản: 0931 004 184 795

Chủ tài khoản: Ngô Duy Bắc

Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Hà Nội

Tài khoản 2: Ngân hàng Techcombank

Số tài khoản: 19031961766013

Chủ tài khoản: Ngô Duy Bắc

Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội